Cynradd

Adnoddau i ysbrydoli pobl ifancBwriad gweithgareddau Dyfodol i blant oedran cynradd yw ategu'r cwricwlwm a darparu adnoddau ychwanegol i athrawon ac ysgolion, heb fod yn faich arnynt. Rydyn ni wedi gweithio gydag athrawon i ddatblygu’r adnoddau hyn, ac yn parhau i ddatblygu’r rhaglen wrth gael adborth arni.

Cyfnod Allweddol 2 (7 - 11 oed)

Trydan a Chi (Pecyn Gweithgareddau)

Wedi’i ddylunio i ennyn diddordeb plant a’u cyflwyno i’r wyddoniaeth sy’n sail i ynni carbon isel, gan gynnwys niwclear. Mae’r pecyn yn cefnogi pynciau STEM ac yn hybu trafodaeth grŵp, meddwl yn annibynnol a sgiliau datrys problemau. Yn ogystal â chanllaw Athro/Rhiant, mae’r pecyn yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint, animeiddiadau a chanllaw ‘Trydan a Chi’ i helpu disgyblion i gwblhau’r gweithgareddau.

Mae modd cwblhau’r chwe gweithgaredd yn y dosbarth neu gartref, a byddant yn cymryd tua 45 munud i 60 munud at ei gilydd, er bydd angen paratoi ymlaen llaw rhywfaint ar gyfer rhai ohonynt. Heblaw am yr animeiddiadau, mae modd argraffu'r holl ddeunyddiau.

Dyma'r chwe gweithgaredd:
  1. Cyfrifo eich ôl-troed carbon
  2. Beth yw ynni carbon isel?
  3. Faint o ynni carbon isel ydyn ni’n ei ddefnyddio?
  4. Sut mae ynni niwclear yn gweithio?
  5. Sut gallwch arbed y blaned?
  6. Pweru eich ysgol gydag ynni carbon isel

Os ydych chi’n ysgol yn Ynys Môn ac yn awyddus i helpu i ddarparu’r gweithgareddau, cysylltwch â cymuned@horizonnuclearpower.com  

Trydan a chi (Ap)
Ap byr, llawn hwyl sydd wedi’i ddylunio i wneud i blant feddwl am sut maent yn defnyddio trydan gartref, a sut mae gorsaf bŵer niwclear yn cynhyrchu ynni. Bydd hyn yn ategu ein sesiynau gweithgareddau. Mae modd llwytho’r Ap i lawr ar ddyfeisiau Apple ac Android.

Dolenni i’r apiau


Rydyn ni o hyd yn edrych am ffyrdd newydd o gefnogi athrawon, ac rydyn ni wrthi’n datblygu adnodd ar gyfer Cyfnod Allweddol 1. Felly cofiwch ddod yn ôl yn y dyfodol i weld yr hyn sy’n newydd gennym ni
 

Primary education 1

Primary education 2

Primary education 4

Primary education 5