addysg

Dyfodol yw ein rhaglen addysg sydd wedi’i gynllunio’n arbennig, ond mae’n cynnig llawer mwy na hynny hefyd.

Drwy weithio â phobl ifanc mewn addysg, ein nod yw eu hysbrydoli i archwilio meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), cyfathrebu â nhw er mwyn iddynt gael gwybod am gyfleoedd swyddi gyda Horizon yn y dyfodol, a rhoi’r sgiliau iddynt a fydd yn hanfodol i’w llwyddiant.

Felly os ydych chi’n fyfyriwr, yn athro, yn rhiant neu’n ystyried dechrau ar yrfa gyda Horizon, mae gan Dyfodol rhywbeth i'w gynnig i chi. Defnyddiwch y dolenni isod i gael y wybodaeth sydd o ddiddordeb i chi.
Gweithgareddau addysg gynradd: Archwilio cynhyrchu trydan carbon isel a niwclear fel rhan o’r gymysgedd ynni.
Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau addysg uwchradd: Ceisio cefnogi datblygu sgiliau a llwybrau a fydd yn arwain at yrfaoedd cynaliadwy yn y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau addysg ôl-16: Ym mis Gorffennaf 2016 fe wnaethon ni gynnal ein rhaglen Wythnos Cipolwg ar Waith am y tro cyntaf, a byddwn ni’n cynnal y rhaglen hon eto ym mis Gorffennaf 2018. Bydd rhagor o fanylion ynghylch sut i wneud cais ar gael yn fuan.
Rhagor o wybodaeth >

Cynllun Prentisiaethau Technegol: Wrth ddatblygu aelodau ein tîm ar Ynys Môn, rydyn ni hefyd am gefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig amrywiol gyfleoedd hyfforddi, gan gynnwys ein Cynllun Prentisiaethau Technegol.
Rhagor o wybodaeth >
Drwy weithio â phobl ifanc, ein nod yw meithrin eu chwilfrydedd ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.
Rydyn ni am ysgogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr drwy gynnig amrediad o gyfleoedd hyfforddi, yn cynnwys ein Cynllun Prentisiaeth Dechnegol.