Ôl -16

Adnoddau i’ch helpu chi i gychwyn ar eich llwybr gyrfa

Bwriad gweithgareddau Dyfodol i bobl ifanc mewn addysg Ôl 16 ydy gwneud yn siŵr bod myfyrwyr sy’n ystyried gyrfa yn y diwydiant niwclear yn cael gwybodaeth fanwl am y dewisiadau sydd ar gael iddynt. Mae hyn yn datblygu’r sgiliau cyflogadwyedd y bydd eu hangen ar fyfyrwyr ac mae’n cynnig rhaglenni sy’n canolbwyntio mwy ar STEM.

Eleni, cynhaliwyd Wythnos Cipolwg ar Waith ar gyfer 14 myfyriwr o Flynyddoedd 11, 12 a 13 a oedd yn astudio mewn Ysgol Uwchradd neu Goleg Addysg Bellach ar Ynys Môn neu yng Ngogledd Gwynedd. Treuliwyd y diwrnod yn Wylfa Newydd yn cyflawni heriau mewn tîm a dysgu sut beth ydy gweithio i Horizon ac yn y di.

Yng ngogledd Cymru rydyn ni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sawl sefydliad i ddarparu rhaglenni ychwanegol sy’n gysylltiedig â’n nodau. Dyma rai o’n partneriaethau: Nod ein cefnogaeth ar gyfer Rhaglen Profi Prifysgol Bangor ydy gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhoi hwb i hyder pobl ifanc yng Ngogledd Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Y ffordd orau o gael gwybod am ein newyddion diweddaraf ydy drwy ein tudalennau Twitter ac Instagram sy'n cael eu diweddaru'n ddyddiol.

I gael rhagor o wybodaeth am sgiliau a hyfforddiant, trowch at ein tudalennau Cynllun Prentisiaeth Dechnegol a’r Rhaglen Datblygu Graddedigion.Post 16 education 1

Post 16 education 2

Post 16 Image 3

Post 16 Image 4