Ôl -16

Adnoddau i’ch helpu chi i gychwyn ar eich llwybr gyrfa

Bwriad gweithgareddau Dyfodol i bobl ifanc mewn addysg Ôl 16 ydy gwneud yn siŵr bod myfyrwyr sy’n ystyried gyrfa yn y diwydiant niwclear yn cael gwybodaeth fanwl am y dewisiadau sydd ar gael iddynt. Mae hyn yn datblygu’r sgiliau cyflogadwyedd y bydd eu hangen ar fyfyrwyr ac mae’n cynnig rhaglenni sy’n canolbwyntio mwy ar STEM.

Wythnos Cipolwg ar Waith 2018

Dros yr haf bydd 28 o fyfyrwyr blwyddyn 11, 12 a 13, o ysgolion ledled Ynys Môn a Gogledd Gwynedd, yn cael cynnig profiad o weithio ar brosiect fel Wylfa Newydd.

Mewn rhaglen a fydd yn para wythnos, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddarganfod sut rydyn ni’n bwriadu adeiladu a gweithredu ein gorsaf bŵer niwclear arfaethedig ac yn cael ymweld â’r safle i ddysgu mwy am y Prosiect a’r cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc a ddaw yn sgil Wylfa Newydd.

Rydym yn derbyn ceisiadau rhwng nawr a dydd Mawrth 8 Mai. I wneud cais, cliciwch yma.

Yng ngogledd Cymru rydyn ni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sawl sefydliad i ddarparu rhaglenni ychwanegol sy’n gysylltiedig â’n nodau. Dyma rai o’n partneriaethau: Nod ein cefnogaeth ar gyfer Rhaglen Profi Prifysgol Bangor ydy gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhoi hwb i hyder pobl ifanc yng Ngogledd Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Y ffordd orau o gael gwybod am ein newyddion diweddaraf ydy drwy ein tudalennau Twitter ac Instagram sy'n cael eu diweddaru'n ddyddiol.

I gael rhagor o wybodaeth am sgiliau a hyfforddiant, trowch at ein tudalennau Cynllun Prentisiaeth Dechnegol a’r Rhaglen Datblygu Graddedigion.

 

Post 16 education 1

Post 16 education 2

Post 16 Image 3

Post 16 Image 4