Ôl -16

Adnoddau i’ch helpu chi i gychwyn ar eich llwybr gyrfa

Bwriad gweithgareddau Dyfodol i bobl ifanc mewn addysg ôl-16 ydy gwneud yn siŵr bod myfyrwyr sy’n ystyried gyrfa yn y diwydiant niwclear yn cael gwybodaeth fanwl am y dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw. Mae hyn yn datblygu’r sgiliau cyflogadwyedd y bydd eu hangen ar fyfyrwyr ac mae’n cynnig rhaglenni sy’n canolbwyntio mwy ar STEM.

Wythnos Cipolwg ar Waith

Yn ystod yr haf, rydyn ni’n cynnal Wythnos Cipolwg ar Waith ar gyfer 14 myfyriwr o Flynyddoedd 11, 12 a 13 sydd ar hyn o bryd yn astudio mewn Ysgol Uwchradd neu Goleg Addysg Bellach ar Ynys Môn neu yng ngogledd Gwynedd. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i dreulio diwrnod yn Wylfa Newydd yn cyflawni heriau mewn tîm ac yn dysgu sut beth ydy gweithio i Horizon ac yn y diwydiant niwclear.

Yng ngogledd Cymru rydyn ni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sawl sefydliad i ddarparu rhaglenni ychwanegol sy’n gysylltiedig â’n nodau. Dyma rai o’n partneriaethau: Nod ein cefnogaeth ar gyfer Rhaglen Profi Prifysgol Bangor ydy gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhoi hwb i hyder pobl ifanc yng Ngogledd Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Post 16 education 1

Post 16 education 2

Post 16 Image 3

Post 16 Image 4