Cynradd

Adnoddau i ysbrydoli pobl ifanc

Bwriad gweithgareddau Y Dyfodol i blant oedran cynradd yw ategu’r cwricwlwm a darparu adnoddau ychwanegol i athrawon ac ysgolion. Rydyn ni wedi gweithio gydag athrawon i ddatblygu’r adnoddau hyn, ac yn parhau i ddatblygu’r rhaglen wrth gael adborth arni.

Cyfnod Allweddol 2 (7 – 11 oed)

Trydan a Chi (Pecyn Gweithgareddau)

Wedi’i ddylunio i ennyn diddordeb plant a’u cyflwyno i’r wyddoniaeth sy’n sail i ynni carbon isel, gan gynnwys niwclear. Mae’r pecyn yn cefnogi pynciau STEM ac yn hybu trafodaeth grŵp, meddwl yn annibynnol a sgiliau datrys problemau. Yn ogystal â chanllaw Athro/Rhiant, mae’r pecyn yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint, animeiddiadau a chanllaw ‘Trydan a Chi’ i helpu disgyblion i gwblhau’r gweithgareddau.

Mae modd cwblhau’r chwe gweithgaredd yn y dosbarth neu gartref, a byddant yn cymryd tua 45 munud i 60 munud at ei gilydd, er bydd angen paratoi rhywfaint ymlaen llaw ar gyfer rhai ohonynt. Heblaw am yr animeiddiadau, mae modd argraffu’r holl ddeunyddiau.

 Dyma’r chwe gweithgaredd:
  1. Cyfrifo eich ôl-troed carbon
  2. Beth yw ynni carbon isel?
  3. Faint o ynni carbon isel ydyn ni’n ei ddefnyddio?
  4. Sut mae ynni niwclear yn gweithio?
  5. Sut gallwch arbed y blaned?

Os ydych chi’n ysgol yn Ynys Môn ac yn awyddus i helpu i ddarparu’r gweithgareddau, cysylltwch â community@horizonnuclearpower.com​

Trydan â chi (Ap)
Ap bychan, llawn hwyl wedi ei gynllunio i wneud i blant feddwl am sut maent yn defnyddio trydan yn y cartref a sut mae gorsafoedd pŵer niwclear yn cynhyrchu trydan. Mae cyfres o daflenni gwaith Mathemateg y gellir eu llwytho i lawr yn ategu’r Ap hefyd. Mae modd llwytho’r Ap i lawr ar ddyfeisiau Apple ac Android.

Dolenni i’r ap


Rydyn ni’n gyson yn chwilio am ffyrdd y gallwn gefnogi athrawon. Rydyn ni’n datblygu adnodd ar gyfer CA1 ar hyn o bryd, felly cofiwch ddod yn ôl yn dyfodol i weld yr hyn sy’n newydd gennym ni.
 

Primary education 1

Primary education 2

Primary education 4

Primary education 5