Adnoddau Cyfryngau

Pŵer Niwclear Horizon – ffeithiau a ffigurau

 
  • Prif Weithredwr – Duncan Hawthorne, ymunodd yn 2016
  • Sefydlwyd yn 2009 fel menter ar y cyd rhwng E.ON ac RWE, npower cafodd ei brynu gan Hitachi yn 2012.
  • Cafodd ei greu i helpu i ddiwallu’r angen am bŵer carbon isel sicr, newydd drwy ddarparu o leiaf 5.8GW o gapasiti i’r DU – digon i bweru tua 11 miliwn o gartrefi.
  • Pencadlys yng Nghaerloyw, Lloegr.
  • Swyddfa yn y safle ar Ynys Môn.
  • Mae Pŵer Niwclear Horizon yn berchen ar ddau safle datblygu niwclear – Wylfa Newydd (y prif safle) ar Ynys Môn ac Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.
  • Mae Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch (ABWRs) Hitachi-GE wedi cael eu treialu a’u profi ac wedi cael eu hadeiladu o fewn yr amserlen a’r gyllideb yn Japan bedair gwaith.
  • Tua 330 o weithwyr yn y pencadlys gan gynnwys contractwyr dros dro a graddedigion. 65 yn y safle gan gynnwys 33 prentis.
 


Duncan Hawthorne - Prif Weithredwr


Gwen Parry Jones - Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau 


Leon Flexman - Cyfarwyddwr Materion CorfforaetholRichard Foxhall - Rheolwr Materion Allanol
 


Safle Oldbury, De Swydd Caerloyw


  Wylfa Newydd - Golygfa o’r arfordir


Wylfa Newydd - CGI cydraniad uchel

 

CGI Wylfa Newydd

Mae copïau o CGI Wylfa Newydd ar gael ar gais. Anfonwch neges i: MediaEnquiries@Horizonnuclearpower.com