Ein Polisïau

Yn Horizon rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn fusnes cyfrifol. Rydyn ni’n deall bod cynaliadwyedd a lles yn hollbwysig, yn yr un modd â rheoli disgwyliadau pobl leol a’n heffaith ar yr amgylchedd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â’n cymunedau a’n rhanddeiliaid lleol bob amser.