Ein Polisïau

Yn Horizon rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn fusnes cyfrifol. Rydyn ni’n deall bod cynaliadwyedd a lles yn hollbwysig, yn yr un modd â rheoli disgwyliadau pobl leol a’n heffaith ar yr amgylchedd.

Dyma’r polisïau a’r gweithdrefnau sy’n siapio ein hymddygiad:

Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd
Polisi Cynaliadwyedd Corfforaethol
Polisi Diogelwch
Polisi Rheoli Ansawdd
Polisi Rheoli Gwybodaeth 
Polisi Cydraddoldeb
Polisi Preifatrwydd
Polisi Iaith Gymraeg

Mae system rheoli Horizon wedi derbyn ardystiad ISO 9001 ac ISO 14001, ac OHSAS 18001 UK a safonau rhyngwladol ar gyfer cyflawni gweithgareddau i adeiladu cwmni cyfleustodau niwclear yn y DU, ac i ddatblygu, adeiladu a gweithredu Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y DU yn Wylfa Newydd.
Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â’n cymunedau a’n rhanddeiliaid lleol bob amser.