Ein Polisïau

Yn Horizon rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn fusnes cyfrifol. Rydyn ni’n deall bod cynaliadwyedd a lles yn hollbwysig, yn yr un modd â rheoli disgwyliadau pobl leol a’n heffaith ar yr amgylchedd.

Dyma’r polisïau a’r gweithdrefnau sy’n siapio ein hymddygiad:

Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd
Polisi Cynaliadwyedd Corfforaethol
Polisi Diogelwch
Polisi Ansawdd a Gwelliannau Parhaus
Polisi Rheoli Gwybodaeth 
Polisi Cydraddoldeb
Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau
Polisi Preifatrwydd

Mae system rheoli Horizon wedi derbyn ardystiad ISO 9001 ac ISO 14001, ac OHSAS 18001 UK a safonau rhyngwladol ar gyfer cyflawni gweithgareddau i adeiladu cwmni cyfleustodau niwclear yn y DU, ac i ddatblygu, adeiladu a gweithredu Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y DU yn Wylfa Newydd.
 
Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â’n cymunedau a’n rhanddeiliaid lleol bob amser.