Cais am Drwydded Safle Niwclear

Cyn bod cwmni yn gallu adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear, mae angen i nifer o ganiatadau fod ar waith, yn cynnwys Trwydded Safle Niwclear. Mae Horizon wedi cyflwyno ei gais am Drwydded Safle Niwclear ar gyfer Gorsaf Bŵer arfaethedig Wylfa Newydd ar Ynys Môn i'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR).
 
Cyflwynodd Horizon ei gais am Drwydded Safle Niwclear i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn ystod gwanwyn 2017 gyda tharged i ddyfarnu’r drwydded ddiwedd 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Crynodeb o'r Cais am Drwydded Safle Niwclear.
 
Pecyn Cais Trwydded Safle

Mae cais Horizon yn cynnwys cyfres o ddogfennau technegol. I lwytho copïau o'r dogfennau hyn i lawr, cliciwch ar y dolenni isod.

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn dim ond yn Saesneg maen nhw ar gael. I gael gwybodaeth am y ffordd rydyn ni’n delio â’r Gymraeg, gallwch chi ddarllen ein polisi yma.
 1. Llythyr Cais
 2. Dogfen Trosolwg
 3. Llawlyfr y Cwmni
 4. Prosbectws Rheoli
 5. Adroddiad Gwaelodlin Niwclear
 6. Matrics Cydymffurfiaeth
 7. Cynllun Datblygu Achosion Diogelwch
 8. Map Ffiniau
 9. Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Diogelwch Niwclear
 10. Geirfa
 11. Blaengynllun Gwaith Cryno