Cefnogaeth Pris Eiddo Wylfa: Arweiniad i briswyr

Mae’n rhaid cael un pris neu fwy o'r eiddo cymwys er mwyn gwneud cais am y cynllun Cefnogaeth Pris Eiddo (y cynllun PPS). Er mwyn ystyried y prisiau hyn gyda’i gilydd a’u cymharu, mae Horizon yn ei gwneud yn ofynnol eu bod yn dilyn templed a ffurflen benodol ac yn defnyddio’r wybodaeth berthnasol, gyfredol am y Prosiect Wylfa Newydd. Ni chaiff prisiau nad ydynt yn bodloni’r gofynion eu hystyried

 
VDylai priswyr sicrhau eu bod wedi darllen ac ystyried y dogfennau canlynol:
 
Dylid cyflwyno prisiau ar y Templed Cais Priswyr ‘Asesu cais ar gyfer cynllun Cefnogaeth Pris Eiddo Wylfa Newyddplan’ y gellir ei lwytho i lawr yma.
 
Dylid cyfeirio ymholiadau at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com