Dweud eich dweud

Fel rhan o broses gynllunio’r prosiect, rydyn ni’n siarad â’r gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol a chyrff anstatudol eraill yn rheolaidd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfathrebu’n dryloyw ac yn glir. Yn ogystal ag ymgynghori’n ffurfiol yn y dyfodol, byddwn hefyd yn parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf un iddynt am ein cynigion.

Rydyn ni hefyd yn cefnogi’r Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd, sy’n cael ei gadeirio’n annibynnol ac sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr a grwpiau cymunedol lleol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y Prosiect. I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp – ac i weld cofnodion a chyflwyniadau o gyfarfodydd blaenorol – trowch at Grŵp Cyswllt Prosiect Wylfa Newydd.

Mae ein cylchlythyr yn cael ei ddosbarthu ar draws yr ynys o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac rydyn ni’n cynnal digwyddiadau Cymorthfeydd Agored yn fisol lle gall pobl gyfarfod a holi tîm y Prosiect.

Ymgynghoriadau Cyfredol

Does dim ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd. Os hoffech chi wybod rhagor am yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a gweld ein deunyddiau, ewch i’n gwefan ymgynghori.