Wylfa Newydd – Y Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Bydd adeiladu’r Orsaf Bŵer yn brosiect mawr a fydd yn digwydd dros gyfnod cymharol hir. Rydyn ni’n gwybod bod effeithiau posibl y gwaith adeiladu’n achosi pryder penodol i’r rheini sy’n byw agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer

Bydd adeiladu’r Orsaf Bŵer yn brosiect mawr a fydd yn digwydd dros gyfnod cymharol hir. Rydyn ni’n gwybod bod effeithiau posibl y gwaith adeiladu’n achosi pryder penodol i’r rhai sy’n byw agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer.
 
Daw ein Cynllun Cefnogi Cymdogaeth (NSS) mewn dwy ffurf:
  • Cynllun Cefnogaeth Pris Eiddo –  mae hwn yn darparu cefnogaeth i’r trigolion sy’n byw agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer ac sy’n awyddus i werthu eu heiddo ond bod y datblygiad wedi effeithio ar bris eu heiddo
  • Cynllun Lliniaru Sŵn Lleol – mesurau ychwanegol i leihau’r sŵn adeiladu yn yr eiddo preswyl y bydd y gwaith yn effeithio arnyn nhw. Bydd y cynllun hwn yn cael ei gyflwyno cyn i lawer o weithgareddau adeiladu ddigwydd, ac ar ôl i ni orffen ein hastudiaethau sy’n asesu hyd a lled tebygol y gwaith adeiladu.
 
Beth yw Cefnogaeth Pris Eiddo?
Mae Cefnogaeth Pris Eiddo yn gynllun cefnogaeth gwirfoddol i’r trigolion sy’n byw yn agos at Safle’r Orsaf Bŵer ac sy’n dymuno symud i ffwrdd ond sy’n cael anawsterau oherwydd nad ydyn nhw’n gallu cael pris marchnad rhesymol am werthu eu heiddo o ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd. 

Mae ein cynllun Cefnogaeth Pris Eiddo yn defnyddio cynseiliau perthnasol o brosiectau tebyg eraill ac yn cynnig y gwahaniaeth rhwng gwerth eiddo trigolion sy’n awyddus i werthu eu heiddo preswyl gydag a heb gynigion yr Orsaf Bŵer (h.y. y golled o ran gwerth), a swm o £5,000 i helpu gyda chostau symud a ffioedd proffesiynol (gan gynnwys costau prisio) a ysgwyddir gan yr ymgeisydd. 

Mae ein llyfryn ar y Cynllun Cefnogi Cymdogaeth a Chefnogaeth Pris Eiddo yn cynnwys rhagor o fanylion am y Cynllun. Mae’n cynnwys y meini prawf cymhwyso ar gyfer ymgeiswyr, enghraifft o’r broses, cwestiynau ac atebion, a ffurflen gais i drigolion sy’n awyddus i wneud cais. Gallwch lwytho’r llyfryn i lawr yma a ffurflen gais yma. Gallwch ofyn am gopïau caled drwy e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ffonio’n rhad ac am ddim ar 0800 954 9516.
 
Os byddwch yn dewis comisiynu rhywun i brisio eich eiddo eich hun er mwyn ystyried y pris hwnnw ochr yn ochr â’r cynllun PPS, bydd yn rhaid i chi gael Prisiad RICS ffurfiol, gan mai dyma safon y diwydiant ar gyfer prisio eiddo. Mae hyn yn sicrhau cysondeb a thegwch wrth i ni ddelio â’r holl ymgeiswyr. Bydd y pris yn ystyried cynigion Wylfa Newydd yn llawn ar sail y ffeithiau sydd ar gael. 

Arweiniad i briswyr
Mae arweiniad i briswyr ar gael ar y dudalen Cefnogaeth Pris Eiddo.