YNNI YN GWEITHIO I BRYDAIN

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwmni ynni yn y Deyrnas Unedig sy’n datblygu cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear. Rydyn ni’n un o is-gwmnïau Hitachi, Ltd. dan berchnogaeth lwyr y cwmni hwnnw, ac rydyn ni’n bwriadu darparu o leiaf 5,800MW o gapasiti gorsafoedd pŵer newydd i’r Deyrnas Unedig. Mae hyn yn ddigon i gyflenwi tua 11 miliwn o gartrefi.

Bydd ein prosiectau’n creu hyd at 850 o swyddi parhaol ym mhob un o’n safleoedd ar Ynys Môn ac Oldbury, gyda gweithlu adeiladu o tua 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o'r amser. Bydd angen hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu. Bydd y buddsoddiad hwn yn rhoi hwb i gyflenwadau pŵer carbon isel y wlad ac yn helpu i ddatblygu sgiliau lleol a chyfleoedd newydd i gyflenwyr ym Mhrydain.
Rydyn ni’n bwriadu darparu o leiaf 5,800 MW o gapasiti gorsafoedd pŵer newydd i’r Deyrnas Unedig.