Ymgynghori Cymunedol

Cyn i ni gyflwyno unrhyw gais arwyddocaol am ganiatâd datblygu neu gynllunio er mwyn datblygu gorsaf pŵer niwclear newydd, byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn ceisio barn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.

Ymgynghoriadau Cyfredol
 
Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein cais i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, sef gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.
 
Rydym yn gwneud newidiadau i gynlluniau sy’n rhan o’r cais hwn a hoffem gael eich adborth ar ein cynigion diweddaraf, cyn i ni eu cyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio.
 
Rydym yn cynnig newidiadau i batrymau shifftiau gweithwyr, oriau gwaith a symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm (HGVs).
 
I gael gwybod mwy am y diweddariadau arfaethedig hyn, ewch i’n gwefan ymgynghori.
 
Byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn gofyn am farn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.