Ymgynghori Cymunedol

Cyn i ni gyflwyno unrhyw gais arwyddocaol am ganiatâd datblygu neu gynllunio er mwyn datblygu gorsaf pŵer niwclear newydd, byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn ceisio barn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.

Ymgynghoriadau Cyfredol

Byddwn ni’n ymgynghori ynghylch creu ardaloedd ecolegol newydd a chynefinoedd gwlyptir i helpu i leihau effeithiau posibl adeiladu Wylfa Newydd, ynghyd ag addasu ffiniau tir, rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror.

I ddysgu mwy ac i weld ein deunyddiau, ewch i wefan ein hymgynghoriad.
Byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn gofyn am farn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.