Ymgynghori Cymunedol

Cyn i ni gyflwyno unrhyw gais arwyddocaol am ganiatâd datblygu neu gynllunio er mwyn datblygu gorsaf pŵer niwclear newydd, byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn ceisio barn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.

Ymgynghoriadau Cyfredol
 
Does dim ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd. Os hoffech chi wybod rhagor am yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a gweld ein deunyddiau, ewch i’n gwefan ymgynghori.
Byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn gofyn am farn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.