Ymgynghori Cymunedol

Cyn i ni gyflwyno unrhyw gais arwyddocaol am ganiatâd datblygu neu gynllunio er mwyn datblygu gorsaf pŵer niwclear newydd, byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn ceisio barn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.

Ymgynghoriadau Cyfredol

Nid oes ymgynghoriadau’n agored ar hyn o bryd.

Gallwch ddarllen rhagor am ymgynghoriadau blaenorol a gweld ein deunyddiau ymgynghori ar ein gwefan ymgynghori..
Byddwn yn parhau i gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn gofyn am farn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.