Cefnogi’r Gymuned

Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol bob amser. Er mwyn cefnogi hyn, byddwn yn darparu cyllid i grwpiau cymwys fel rhan o’n Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol.

Un o’r ffyrdd rydyn ni’n gwneud hyn ydy drwy ddarparu cyllid i grwpiau cymwys fel rhan o'n Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd. Ers 2014 mae Horizon wedi rhoi mwy na £250,000 i elusennau a grwpiau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol rydyn ni wedi ei ddarparu i grwpiau a sefydliadau cymunedol, cliciwch ar y dolenni astudiaethau achos a ganlyn:

Cylch Meithrin Amlwch 
Forest Upcycling
Ganolfan Brynsiencyn
Gardd Gymunedol Stesion Llannerch-y-medd
Banc Bwyd Gwledig
Siop Mechell
Beiciau Gwaed Cymru
Cyngor ar Bopeth Ynys Môn
Parti Nadolig Canolfan J E O’Toole
Chwilio ac Achub Môn
Iorwerth Arms
Wyedean School
Grŵp Sgowtiaid Porthaethwy
Gwnaeth Horizon gyfrannu dros £100,000 i elusennau a grwpiau lleol dros y flwyddyn ddiwethaf.
Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol.