Cefnogi’r Gymuned

Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol bob amser. Er mwyn cefnogi hyn, byddwn yn darparu cyllid i grwpiau cymwys fel rhan o’n Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd.

Caiff ymgeiswyr eu hannog i ddarllen ein dogfennau Polisi a Chanllawiau yn llawn cyn cyflwyno cais am arian. Dim ond ar ein Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd y derbynnir ceisiadau.

I lwytho i lawr gopi o’n Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd fel dogfen PDF, cliciwch ar y ddolen isod:
Polisi Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd

I lwytho i lawr gopi o’n Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd, cliciwch ar y ddolen isod:
Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd

I ofyn am gopi o’r ffurflen gais drwy’r post, e-bostiwch cymuned@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch ein rhif rhadffôn pwrpasol: 0800 954 9516

Dylid anfon ceisiadau wedi eu llenwi i: cymuned@horizonnuclearpower.com neu eu postio i: Horizon Nuclear Power, Corporate Affairs, Sunrise House, 1420 Charlton Court, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AE.

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol rydyn ni wedi ei ddarparu i grwpiau a sefydliadau cymunedol, cliciwch ar y dolenni astudiaethau achos a ganlyn:
Gwnaeth Horizon gyfrannu dros £100,000 i elusennau a grwpiau lleol dros y flwyddyn ddiwethaf.
Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol.