Y Dechnoleg

Y diwydiant niwclear sifil yw un o’r diwydiannau sy’n cael ei reoleiddio fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae cynlluniau adweithyddion arfaethedig yn cael eu hasesu’n drylwyr gan reoleiddwyr y Deyrnas Unedig cyn y gall gwaith adeiladu hyd yn oed ddechrau.

Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) Fel un o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o gynhyrchu ynni niwclear yn y byd, mae adweithyddion dŵr berwedig yn darparu ffurf ddibynadwy o gynhyrchu trydan. Maen nhw’n gweithio drwy gynhyrchu stêm y tu mewn i'r adweithydd, sydd wedyn yn cael ei drosglwyddo i'r tyrbin, gan symleiddio'r broses o gynhyrchu ynni.
 
Mae'r dyluniad modiwlaidd a ddatblygwyd gan Hitachi yn gwneud ABWR yn symlach i’w hadeiladu ac yn haws eu gweithredu, tra bod y dechnoleg tyrbinau effeithlon yn cynnig ffordd ddibynadwy o gynhyrchu trydan.
 
Mae ABWR Hitachi - adweithydd ‘Cenhedlaeth III+’ cyntaf y byd sydd ar waith – yn darparu’r lefel uchaf o ddiogelwch a sicrwydd. Mae’r cynllun diweddaraf wedi cynyddu capasiti cynhyrchu pŵer yr adweithydd gan hefyd leihau ei faint - a thrwy hynny leihau ei ôl troed cyffredinol.

Ers cyflwyno technoleg adweithyddion dŵr berwedig, mae Hitachi wedi cymryd rhan mewn dylunio, datblygu ac adeiladu dros 20 o orsafoedd ynni niwclear yn Japan yn unig.

Gyda gwell nodweddion dibynadwyedd a diogelwch, Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch 'Cenhedlaeth III+' Hitachi (ABWR) yw'r adweithyddion mwyaf datblygedig sydd ar waith yn fasnachol yn y byd heddiw.

Fel arbenigwyr mewn technoleg cynhyrchu ynni niwclear, mae Hitachi hefyd wedi datblygu dulliau blaengar o adeiladu. Drwy gydosod cydrannau gorsafoedd mewn ffatrïoedd ymroddedig a’u cludo’n uniongyrchol i’r safle, mae Hitachi yn byrhau cyfnodau gwaith yn effeithiol ac yn codi lefel y sicrwydd ansawdd.

Dysgwch fwy am dechnoleg ABWR.

Asesiad Dyluniad Generig
Yn 2017, cwblhaodd UK ABWR Asesiad Dyluniad Generig (GDA) helaeth. Mae’r broses drylwyr hon, sy’n benodol i’r DU yn craffu ar dechnoleg adweithydd ac yn sicrhau bod yr achos diogelwch dros y dechnoleg yn un cadarn. Daeth yr asesiad cynhwysfawr hwn o dechnoleg a gynhaliwyd gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd, i’r casgliad bod technoleg UK ABWR yn addas i symud ymlaen i’r cam trwyddedu safle-benodol.

Dysgwch fwy am y broses Asesiad Dyluniad Generig.