Y Dechnoleg

Y diwydiant niwclear sifil yw un o’r diwydiannau sy’n cael ei reoleiddio fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae cynlluniau adweithyddion arfaethedig yn cael eu hasesu’n drylwyr gan reoleiddwyr y Deyrnas Unedig cyn y gall gwaith adeiladu hyd yn oed ddechrau.

Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch (ABWR)
Fel un o’r mathau mwyaf poblogaidd o gynhyrchu ynni niwclear yn y byd, mae adweithyddion dŵr berwedig yn darparu ffurf ddibynadwy o gynhyrchu trydan. Maent yn gweithio drwy gynhyrchu ager y tu mewn i’r adweithydd, sydd wedyn yn cael ei drosglwyddo i’r tyrbin, gan symleiddio’r broses o gynhyrchu ynni.

Mae’r dyluniad modiwlaidd a ddatblygwyd gan Hitachi yn gwneud ABWR yn symlach i’w hadeiladu ac yn haws eu gweithredu, tra bod y dechnoleg tyrbinau effeithlon yn cynnig ffordd ddibynadwy o gynhyrchu trydan.

Mae ABWR Hitachi - adweithydd ‘Cenhedlaeth III+’ cyntaf y byd sydd ar waith – yn darparu’r lefel uchaf o ddiogelwch a sicrwydd. Mae’r cynllun diweddaraf wedi cynyddu capasiti cynhyrchu pŵer yr adweithydd gan hefyd leihau ei faint - a thrwy hynny leihau ei ôl troed cyffredinol.

Ers cyflwyno technoleg adweithyddion dŵr berwedig, mae Hitachi wedi cymryd rhan mewn dylunio, datblygu ac adeiladu dros 20 o orsafoedd ynni niwclear yn Japan yn unig.
 
Gyda gwell nodweddion dibynadwyedd a diogelwch, Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch ’Cenhedlaeth III+’ Hitachi (ABWR) yw’r adweithyddion mwyaf datblygedig sydd ar waith yn fasnachol yn y byd heddiw.

Fel arbenigwyr mewn technoleg cynhyrchu ynni niwclear, mae Hitachi hefyd wedi datblygu dulliau blaengar o adeiladu. Drwy gydosod cydrannau gorsafoedd mewn ffatrïoedd ymroddedig a’u cludo yn uniongyrchol i’r safle, mae Hitachi yn byrhau cyfnodau gwaith yn effeithiol ac yn codi lefel y sicrwydd ansawdd.

I gael rhagor o wybodaeth am dechnoleg ABWR cliciwch yma.

Y broses gymeradwyo
Pan gânt eu cymeradwyo, ABWR y Deyrnas Unedig fydd y cyntaf o’u bath yn Ewrop.  

Ni fydd yr un adweithydd niwclear yn cael ei adeiladu yn y Deyrnas Unedig os nad yw’r rheoleiddwyr yn gwbl fodlon y gall weithredu’n ddiogel. Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) ac Asiantaeth yr Amgylchedd ar gam terfynol Asesiad Dyluniad Generig (GDA) ar Dechnoleg ABWR y Deyrnas Unedig. Bydd y broses hon yn penderfynu a yw’r rheoleiddwyr o’r farn bod y dechnoleg yn briodol i symud i’r cam trwyddedu penodol i safle. 
 
Mae’r broses GDA yn cymryd nifer o flynyddoedd i’w chwblhau. Fodd bynnag, fel technoleg ryngwladol brofedig rydyn ni’n hyderus y bydd ABWR y Deyrnas Unedig yn cael ei ystyried yn addas i’w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig. Mae ABWR y Deyrnas Unedig ar bedwerydd cam y broses GDA, sef y cam olaf, ar hyn o bryd, ac mae disgwyl i’r cais gael ei gwblhau tua diwedd 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses GDA, cliciwch yma.
Ni fydd yr un adweithydd niwclear yn cael ei adeiladu yn y Deyrnas Unedig os nad yw’r rheoleiddwyr yn gwbl fodlon y gall weithredu’n ddiogel.
Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch ‘Cenhedlaeth III+’ Hitachi yw'r adweithyddion mwyaf datblygedig sydd ar waith yn fasnachol yn y byd heddiw.