Gyrfaoedd

Ar hyn o bryd, mae bron i 64,000 o bobl yn cael eu cyflogi gan y diwydiant niwclear yn y Deyrnas Unedig. Mae swyddi yn y sector hwn yn aml yn swyddi hirdymor, yn talu’n dda, ac yn gofyn am lefel uchel o sgiliau. Mae recriwtio yn un o’n blaenoriaethau wrth i ni dyfu’r sefydliad yn barod i adeiladu ac i weithredu gorsafoedd pŵer.

 
Cyfleoedd am waith
Unwaith y bydd ein prosiectau yn safleoedd Wylfa Newydd ac Oldbury yn cael eu cymeradwyo, rydyn ni’n disgwyl creu hyd at 850 o swyddi parhaol yn y naill orsaf a’r llall.  

Bydd gofyn cael gweithlu adeiladu o tua 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o'r amser, a bydd gofyn cael hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu.
 
Byddwn yn chwilio am arbenigwyr niwclear ym maes diogelwch, trwyddedu, radioleg a dylunio. Bydd arnom hefyd angen peirianwyr datblygu safle a phrosiectau, yn ogystal â gweithwyr adeiladu, staff gwasanaethau cefnogi a staff cyswllt lleol.

Gyrfaoedd – Gweithio i ni
Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, bydd gennym lawer o gyfleoedd cyffrous yn ein pencadlys yn Swydd Gaerloyw ac ar safleoedd ein gorsafoedd pŵer. Byddwn yn chwilio am bobl ddawnus i ymuno â ni ac i’n helpu i wireddu ein huchelgais o ddarparu capasiti cynhyrchu trydan carbon-isel dros y tymor hir i’r Deyrnas Unedig.

Mae gennym ni amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ar gael i bobl ddawnus. 
Rydyn ni’n eich gwahodd i chwilio ar ein tudalen gyrfaoedd, lle mae modd i chi weld ein holl swyddi gwag cyfredol yn Horizon.  Os bydd swydd wag o ddiddordeb i chi, gwnewch gais ar-lein erbyn y dyddiad cau.  Nid ydym yn derbyn CVs ar hap.

Ar y wefan gyrfaoedd, gallwch hefyd nodi eich diddordeb mewn cyfleoedd gyrfaol gyda Horizon yn y dyfodol drwy greu proffil ymgeisydd.  Ewch i’r adran creu/diweddaru eich proffil ar y wefan a chlicio ar y ddolen mynd at fy mhroffil.  Os hoffech chi, gallwch ddewis cael hysbysiadau am swyddi gwag.

Os hoffech chi weithio i gwmni Pŵer Niwclear Horizon, chwiliwch drwy ein swyddi gwag cyfredol drwy glicio ar y botwm chwilio isod.

Os oes gennych chi gwestiynau neu ymholiadau, bostiwch 
careers@horizonnuclearpower.com

Sylwer: bydd y ddolen hon yn mynd â chi at dudalen Gyrfaoedd Byd-eang Hitachi – rhiant-gwmni Horizon

 

Unwaith y bydd ein prosiectau yn safleoedd Wylfa Newydd ac Oldbury yn cael eu cymeradwyo, rydyn ni’n disgwyl creu hyd at 850 o swyddi parhaol yn y naill orsaf a’r llall.
 
Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, bydd gennym lawer o gyfleoedd cyffrous yn ein pencadlys yn Swydd Gaerloyw ac ar safleoedd ein gorsafoedd pŵer.