Gyrfaoedd

Ar hyn o bryd, mae bron i 64,000 o bobl yn cael eu cyflogi gan y diwydiant niwclear yn y Deyrnas Unedig. Mae swyddi yn y sector hwn yn aml yn swyddi hirdymor, yn talu’n dda, ac yn gofyn am lefel uchel o sgiliau. Mae recriwtio yn un o’n blaenoriaethau wrth i ni dyfu’r sefydliad yn barod i adeiladu ac i weithredu gorsafoedd pŵer.

  Cyfleoedd am waith
Unwaith y bydd ein prosiectau yn safleoedd Wylfa Newydd ac Oldbury yn cael eu cymeradwyo, rydyn ni’n disgwyl creu hyd at 850 o swyddi parhaol yn y naill orsaf a’r llall.  

Bydd gofyn cael gweithlu adeiladu o tua 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o'r amser, a bydd gofyn cael hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu.
 
Byddwn yn chwilio am arbenigwyr niwclear ym maes diogelwch, trwyddedu, radioleg a dylunio. Bydd arnom hefyd angen peirianwyr datblygu safle a phrosiectau, yn ogystal â gweithwyr adeiladu, staff gwasanaethau cefnogi a staff cyswllt lleol.