Mae’r safleoedd yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac Oldbury on Severn yn Ne Swydd Gaerloyw yn y broses o gael eu gwerthu i Great British Nuclear. Nid yw Pŵer Niwclear Horizon yn datblygu’r naill safle na’r llall mwyach, ond rydym yn falch y bydd y ddau safle yn chwarae rôl bwysig yn nhrawsnewidiad ynni’r DU ar gyfer degawdau’r dyfodol.

Ar gyfer cwestiynau am y ddau safle, e-bostiwch enquiries@gbnuclear.gov.uk