YNNI YN GWEITHIO I BRYDAIN

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwmni ynni yn y DU sy’n datblygu cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear. Fel is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Hitachi, Ltd., rydym yn bwriadu cynhyrchu o leiaf 5,800MW o gapasiti gorsafoedd pŵer newydd i’r DU, digon o drydan i tua 11 miliwn o gartrefi.
Bydd ein prosiectau’n creu hyd at 850 o swyddi parhaol ar bob un o’n safleoedd ar Ynys Môn ac yn Oldbury, gydag oddeutu 4,000 o weithwyr yn y gweithlu adeiladu y rhan fwyaf o'r amser. Bydd hyd at 9,000 o weithwyr eu hangen yn ystod y cyfnod adeiladu prysuraf.

Bydd y buddsoddiad hwn yn hwb i gyflenwadau ynni carbon isel y wlad ac yn helpu i ddatblygu sgiliau lleol a rhagolygon newydd i gyflenwyr Prydeinig.