Mae’r safleoedd yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw wedi eu gwerthu i Great British Nuclear. Nid yw Horizon Nuclear Power yn datblygu’r naill safle na’r llall mwyach, ond rydym yn falch y bydd y ddau safle yn chwarae rhan bwysig ym mhroses pontio ynni'r DU am ddegawdau i ddod.

Os oes gennych chi gwestiynau am y naill safle, e-bostiwch enquiries@gbnuclear.gov.uk