Yma yn Horizon, rydym yn credu bod pŵer niwclear newydd yn hanfodol er mwyn darparu’r ynni diogel, carbon isel, fforddiadwy sydd ei angen ar y DU ar gyfer y dyfodol.
 
Felly, rydym yn cynnig adeiladu cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear yn Wylfa Newydd, Ynys Môn, ac Oldbury-on-Severn, yn ne Swydd Gaerloyw, a fydd yn gallu darparu pŵer i 11 miliwn o gartrefi.
 
Byddai ein prosiectau’n creu hyd at 850 o swyddi parhaol ym mhob un o’n safleoedd, a byddai tua 4,000 o weithlu adeiladu am y rhan fwyaf o’r amser. 
Ym mis Ionawr 2019, fe wnaethom gyhoeddi ein bod yn gohirio ein gwaith yn Wylfa Newydd ac yn Oldbury, oherwydd na fu’n bosib dod i gytundeb ar y cyllid a’r trefniadau masnachol cysylltiedig mewn da bryd i gynnal lefelau datblygu parhaus. Gobeithio y bydd modd canfod ffordd ymlaen, drwy drafod â Llywodraeth y DU, a fydd yn caniatáu i’r gwaith ailddechrau er mwyn i’n prosiectau chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel y DU.