Newyddion Archif 2012

I gysylltu â swyddfa wasg Horizon, yna ffoniwch: 01242 507700 os gwelwch yn dda.

Bydd Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored nesaf yng Nghanolfan Cymunedau yn Gyntaf Llangefni ar 20 Chwefror, gan roi cyfle i bobl leol holi am gynlluniau’r cwmni ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa, Ynys Môn.

Mae’r Cymorthfeydd Agored wedi bod yn cael eu cynnal er 2010, ac maent yn rhoi cyfle i bobl gwrdd â’r tîm sy’n ymwneud â’r prosiect a chael gwybod rhagor am y datblygiad newydd arfaethedig.

Bydd y gymhorthfa’n cael ei chynnal rhwng 1pm a 7pm ar 20 Chwefror yng Nghanolfan Cymunedau yn Gyntaf Llangefni. Nid oes angen apwyntiad.

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Horizon: “Rydyn ni’n ystyried y digwyddiadau hyn yn ffordd bwysig o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am ein cynlluniau, felly mae’n galonogol gweld cynifer o bobl sydd â diddordeb yn y prosiect yn dod i’n cymorthfeydd bob mis. Rydyn ni bob amser yn fwy na pharod i ateb cwestiynau, felly os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, neu os hoffech chi gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau presennol, cofiwch alw heibio."

Gall unrhyw un sydd â chwestiynau am y prosiect gysylltu â thîm Wylfa hefyd drwy ffonio’r llinell gymorth ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

                     Cliciwch yma i lawrlwytho
 

Horizon has today announced that it has completed the purchase of land which is key to the development of its proposed new nuclear power station near Oldbury-on-Severn in South Gloucestershire.

The land is being purchased by Horizon Nuclear Power Oldbury Limited from the Nuclear Decommissioning Authority (NDA), under terms agreed in the 2009 land auction.

Horizon is working towards a total development of around 6GW of secure, affordable lowcarbon energy across its two sites – Oldbury and Wylfa on Anglesey in North Wales - which could mean thousands of jobs for UK workers.

Horizon Chief Operating Officer Alan Raymant commented:

"Completion of our land purchase at Oldbury is another important step for our project and means that we can look forward to developing a strong and successful project in South Gloucestershire. Wylfa is our lead site and, as we reach key milestones on the project over the coming months, we will be able to share more information on our approach for Oldbury."

For more information contact:
Leon Flexman – 07989 493 320 or leon.flexman@horizonnuclearpower.com
Tristram Denton - 07585 966 747 or tristram.denton@horizonnuclearpower.com

Click here to download pdf