NEWYDDION HORIZON - 09.05.2017

Horizon wedi rhoi dros £80k i achosion lleol dros y flwyddyn ddiwethaf

Mae elusennau a grwpiau cymunedol lleol ar draws Gogledd Cymru wedi cael dros £80,000 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf diolch i gynllun i gefnogi prosiectau lleol.
Roedd cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd Pŵer Niwclear Horizon wedi helpu dros 40 o fudiadau ar draws Gogledd Cymru rhwng mis Ebrill 2016 a 2017 ac mae wedi rhoi dros £185,000 ar draws y rhanbarth ers lansio’r cynllun yn ystod haf 2014.
 
Mae’r grwpiau sydd wedi elwa o’r cynllun dros y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys Sioe Môn, Cylch Meithrin Cemaes a Chyngor ar Bopeth Ynys Môn. Mae’r cynllun wedi cyfrannu at feic modur newydd ar gyfer Beiciau Gwaed Cymru yng Ngogledd Cymru, fan drydanol ar gyfer Banc Bwyd Gwledig Ynys Môn ac wedi cefnogi Parc Chwaraeon Trefol newydd Llangefni.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Pŵer Niwclear Horizon: “Bydd Wylfa Newydd yn rhan o’r gymuned am fwy na 100 mlynedd, felly mae hi’n bwysig iawn ein bod yn cefnogi achosion da lleol sydd o fudd i bobl yn yr ardal.
 
“Rydyn ni’n falch o weld bod cynifer o bobl yn cyflwyno ceisiadau i ni am gefnogaeth ac rydyn ni’n falch ein bod wedi gallu darparu rhoddion i ystod mor eang o fudiadau ac elusennau sy’n gwneud gwaith ardderchog mewn cymunedau ar draws y rhanbarth.
 
“Rydyn ni’n dal i annog achosion lleol i gysylltu â ni os oes ganddyn nhw brosiect sy’n cyfateb i’n meini prawf ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gefnogi llawer mwy o fudiadau dros y blynyddoedd nesaf.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd a sut i wneud cais, ewch i, www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.
 
Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy ymweld â www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   
 
-DIWEDD-
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
 
  • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.