content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 05.10.2018

Dewch i gwrdd â thîm Horizon yn y Gymhorthfa Agored nesaf

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd i alw draw yn y Gymhorthfa Agored nesaf, ddydd Llun 15 Hydref.
Does dim angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau galw heibio, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes. Bydd tîm Horizon yno i siarad â phobl leol am y Prosiect ac i ateb unrhyw gwestiynau.
 
Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Mae ein Cymorthfeydd Agored yn ffordd wych i bobl gael dysgu mwy am y Prosiect ac am ein gwaith yn y gymuned leol. Bydd siarad ag aelodau o’n tîm safle wyneb yn wyneb yn gyfle i bobl ddod i’n hadnabod ni’n well a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw am ein cynlluniau i adeiladu Wylfa Newydd – edrychwn ymlaen at weld pobl yno.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com neu ddilyn @horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.
 
 
- DIWEDD -
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
 
Nodiadau i olygyddion:
 
  • Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.
     
  • Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth.