content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 01.04.2020

Datganiad Horizon ar ei gais am DCO

Dywedodd llefarydd ar ran Horizon: "Rydyn ni'n siomedig ynghylch yr ail gyfnod o oedi cyn penderfynu ar ein cais am DCO ond, ac ystyried yr amgylchiadau cenedlaethol ar hyn o bryd, nid yw hyn yn annisgwyl ac rydyn ni'n deall pam mae angen rhagor o amser ar yr Ysgrifennydd Gwladol i orffen pwyso a mesur y cais. Rydyn ni'n falch o nodi na fu cais am ragor o wybodaeth ond rydyn ni'n barod i helpu mewn unrhyw ffordd sydd angen i sicrhau bod penderfyniad yn cael ei wneud ar y prosiect hanfodol hwn."