content/news/news_details.php

NEWYDDION HORIZON - 22.04.2020

Horizon am ymestyn ei ganiatâd cynllunio ar gyfer gwneud gwelliannau i ffordd yr A5025

Mae Pŵer Niwclear Horizon am ymestyn ei ganiatâd cynllunio ar gyfer gwneud gwelliannau i briffordd yr A5025, sy’n waith a fyddai’n angenrheidiol er mwyn cefnogi prosiect adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.
 
Rhoddwyd caniatâd yn wreiddiol ar gyfer y gwelliannau i ffordd yr A5025 gan Gyngor Sir Ynys Môn yn 2018 ond bydd y caniatâd hwnnw’n dod i ben ym mis Gorffennaf.  Felly, rydym yn gwneud cais i Gyngor Sir Ynys Môn i ymestyn y caniatâd i fis Gorffennaf 2023. 
 
Rydym yn gwneud hyn yn awr er mwyn gallu ailgydio ynddi’n gyflym petai Wylfa Newydd yn cael Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) gan Lywodraeth y DU yn nes ymlaen yn 2020 ac os bydd y model ariannu cywir yn ei le.
 
Nid ydym yn gwneud unrhyw newidiadau i’r cais cynllunio gwreiddiol, ond os ydych chi am weld unrhyw ddogfennau perthnasol, gallwch eu gweld yma: www.horizonnuclearpower.com/ein-safleoedd/wylfa-newydd/dogfennau
 
Gallwch chi hefyd gysylltu â ni am ragor o wybodaeth, naill ai drwy ffonio ein llinell rhadffôn 0800 954 9516 neu drwy e-bostio Wylfaenquiries@horizonnuclearpower.com