Ein gweledigaeth a’n gwerthoedd

Rydyn ni'n gweithio i ddarparu trydan carbon isel dibynadwy a fforddiadwy, manteision economaidd parhaol a chymunedau ffyniannus am genedlaethau i ddod.

Mae ein gwerthoedd wrth wraidd popeth a wnawn yma yn Horizon. Maen nhw'n arwain y ffordd rydyn ni'n gweithio gyda’n partneriaid yn y diwydiant, rheoleiddwyr, yn ein cymunedau a gyda'n gilydd.
 
Diogelwch
Rydyn ni’n rhoi diogelwch yn gyntaf
 
Ysbryd arloesol
Rydyn ni'n ysbrydoli pobl drwy feddwl ar raddfa fawr a chyflawni
 
Ymddiriedaeth
Rydyn ni’n meithrin ymddiriedaeth drwy gydweithredu a gonestrwydd
 
Dewrder
Rydyn ni’n atebol ac yn benderfynol
 
Arbenigedd
Rydyn ni’n arbenigwyr