Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Prif Swyddfa
Sunrise House
1420 Charlton Court
Gloucester Business Park
Gloucester
GL3 4AE

Ffôn: 01242 508508
E-bost: info@horizonnuclearpower.com

Hoffech chi siarad ag aelod o dîm y wasg?
Ffoniwch ni ar 01242 507700
Neu e-bostiwch un o’r tîm:
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com

Oes gennych chi ymholiad ynglŷn â gyrfaoedd?
E-bostiwch: Careers@Horizonnuclearpower.com

Oes gennych chi ymholiad ynghylch ein rhaglen Addysg?
E-bost: addysg@horizonnuclearpower.com

Ydych chi angen cysylltu â ni i drafod un o’n safleoedd?
Wylfa Newydd 
Rhadffôn 0800 954 9516
E-bost: ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Oldbury
Rhadffôn 0800 130 3125
E-bost: oldburyenquiries@horizonnuclearpower.com

 

Mae Horizon Nuclear Power Limited yn gwmni sydd i gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Rhif 6660388.