Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Prif Swyddfa
Horizon Nuclear Power
Pioneer Place
1412 Charlton Court
Gloucester Business Park
Gloucester
GL3 4AE
United Kingdom

E-bost: info@horizonnuclearpower.com

Hoffech chi siarad ag aelod o dîm y wasg?
Ffoniwch ni ar 0800 954 9516

Neu e-bostiwch un o’r tîm:
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com

Ydych chi angen cysylltu â ni i drafod un o’n safleoedd?

Wylfa Newydd 
Rhadffôn 0800 954 9516
E-bost: ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Oldbury
Rhadffôn 0800 130 3125
E-bost: oldburyenquiries@horizonnuclearpower.com

 

Mae Horizon Nuclear Power Limited yn gwmni sydd i gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Rhif 6660388.