Ein Safleoedd

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o orsafoedd pŵer niwclear ar gyfer y DU. Ein nod yw adeiladu a gweithredu dau safle Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch yng Ngogledd Cymru a De Swydd Gaerloyw.  

Bydd y cyntaf o’r gweithfeydd pŵer niwclear arfaethedig hyn yn Wylfa Newydd ar arfordir gogleddol Ynys Môn, ger pentref Cemaes a drws nesaf i hen orsaf pŵer niwclear Wylfa Magnox. Mae’r ail safle rydym yn ei gynnig ger Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw, ger Thornbury a drws nesaf i hen orsaf pŵer niwclear Oldbury Magnox. 
Bydd y ddwy orsaf bŵer yn creu hyd at 850 o swyddi parhaol yn ystod y cyfnod gweithredu, gyda gweithlu adeiladu o tua 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o'r amser a hyd at 9,000 o weithwyr yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu.