Ein Safleoedd

Yma yn Horizon, credwn fod pŵer niwclear newydd yn allweddol i ddarparu’r ynni carbon isel sicr a fforddiadwy sydd ei angen ar y DU yn y dyfodol.

Felly rydym yn cynnig adeiladu cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear, gyda digon o gapasiti i roi pŵer i 11 miliwn o gartrefi.

Yr orsaf bŵer niwclear arfaethedig gyntaf o’r rhain fydd Wylfa Newydd ar arfordir gogleddol Ynys Môn, ger pentref Cemaes ac wrth ymyl cyn orsaf bŵer niwclear Magnox yn Wylfa. Mae’r ail safle rydym yn ei gynnig ger Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw, ger Thornbury ac wrth ymyl cyn orsaf bŵer niwclear Magnox yn Oldbury.

Ym mis Ionawr 2019, fe wnaethom gyhoeddi ein bod yn gohirio gwaith yn Wylfa Newydd, ac yn Oldbury, ar ôl methu â chytuno ar y trefniadau cyllido a masnachol cysylltiedig mewn da bryd i gynnal y lefelau datblygu parhaus.  Rydym yn gobeithio pennu ffordd ymlaen, mewn trafodaeth â Llywodraeth y DU, a fydd yn ein galluogi i ailgydio yn y gwaith hwn er mwyn i’n prosiectau allu chwarae rôl allweddol yn nyfodol ynni carbon isel y DU