GyrfaoeddGweithio i ni

Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, bydd gennym lawer o gyfleoedd cyffrous yn ein pencadlys yn Swydd Gaerloyw ac ar safleoedd ein gorsafoedd pŵer. Byddwn yn chwilio am bobl dalentog i ymuno â ni ac i’n helpu i wireddu ein huchelgais o ddarparu capasiti cynhyrchu trydan carbon-isel dros y tymor hir i'r Deyrnas Unedig.


 
 

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd gwaith ar gael i bobl dalentog.

Mae croeso i chi chwilio drwy ein tudalen gyrfaoedd lle gallwch weld yr holl swyddi gwag yn Horizon. Os bydd swydd wag addas sydd o ddiddordeb i chi, gwnewch gais ar-lein erbyn y dyddiad cau. Fyddwn ni ddim yn derbyn CVs sy’n cael eu hanfon atom ar hap.

Ar y wefan gyrfaoedd, gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb ar gyfer cyfleoedd gyda Horizon yn y dyfodol drwy greu proffil ymgeisydd. Ewch i adran creu/diweddaru eich proffil y wefan a chlicio’r ddolen mynediad i fy mhroffil. Gallwch ddewis eich bod yn cael gwybod am swyddi gwag newydd.

Os byddwch yn dymuno gweithio i Pŵer Niwclear Horizon, chwiliwch ein swyddi gwag drwy glicio ar y botwm chwilio islaw.
 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, anfonwch e-bost at Careers@Horizonnuclearpower.com

 

Cofiwch: bydd y ddolen hon yn mynd â chi at dudalen Gyrfaoedd Byd-eang Hitachi – rhiant-gwmni Horizon.

Dros y blynyddoedd nesaf, byddwn yn chwilio am bobl dalentog i ymuno â ni yn ein Prif Swyddfa yn Swydd Gaerloyw ac ar safleoedd ein gorsafoedd pŵer.