Rhaglen Datblygu Graddedigion

Wrth i’n tîm dyfu, mae angen graddedigion dawnus i ymuno â ni.

Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad hirdymor i’r Deyrnas Unedig drwy gynnig datblygu a gweithredu dwy orsaf bŵer newydd ar Ynys Môn ac yn ne Swydd Gaerloyw. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, rydyn ni am roi’r cyfle i raddedigion dawnus gael profiad gwerthfawr o weithio yn y diwydiant niwclear am gyfnod o 18-21 mis.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan Raglen Datblygu Graddedigion Horizon?

  • Her a chyfrifoldeb gyda phrofiad ymarferol mewn swydd
  • Gweithio tuag at eich statws siartredig gyda chorff proffesiynol dewisol
  • Hyfforddiant i gefnogi eich datblygiad personol
  • Dod yn llysgennad STEM a mynd i ddigwyddiadau STEM
  • Ennill cyflog cystadleuol a lwfans gwyliau hael
  • Mentora i’ch helpu i adnabod eich nodau a’u cyflawni4

Am beth rydyn ni’n chwilio?

  • Sgiliau cynllunio a darparu da, a thystiolaeth o wneud gwaith o safon yn unol â safonau ac amserlenni y cytunwyd arnynt, gan fodloni disgwyliadau yn gyson, a rhagori arnynt yn aml
  • Egni, penderfyniad, ymrwymiad a brwdfrydedd
  • Sgiliau cyfathrebu da (llafar ac ysgrifenedig)
  • Y bwriad a’r gallu i weithio tuag at fod yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol ar ôl graddio.

 
Sylwch: Nid yw ffenestr y rhaglen ar gyfer ein Rhaglen Datblygu Graddedigion 2018 ar agor eto.  Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yma dros y misoedd nesaf. 
 
Lleoliadau Diwydiannol ac Interniaethau

Ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd, gallwn gefnogi nifer fach o leoliadau diwydiannol ac interniaethau bob blwyddyn.  Fel arfer, bydd interniaethau’r haf yn para rhwng 8 a 12 wythnos a lleoliadau diwydiannol rhwng 8 a 12 mis. 

Cysylltwch â’n tîm gyrfaoedd yn careers@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch linell wybodaeth Radffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 os oes angen unrhyw wybodaeth arall arnoch chi am ein Rhaglen Datblygu Graddedigion, ein hinterniaethau neu ein lleoliadau diwydiannol.