Rhaglen Datblygu Graddedigion

Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad hirdymor i’r DU drwy gynnig datblygu a gweithredu dwy orsaf bŵer newydd ar Ynys Môn ac yn ne Swydd Gaerloyw.

Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad hirdymor i’r DU drwy gynnig datblygu a gweithredu dwy orsaf bŵer newydd ar Ynys Môn ac yn ne Swydd Gaerloyw. I helpu i gyflawni’r ymrwymiad hwn, byddwn yn chwilio am raddedigion dawnus i ymuno â thîm Horizon ac i’n helpu i gyflawni ein cenhadaeth o ddarparu cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear ar gyfer y DU. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi cefnogi 12 o fyfyrwyr drwy leoliadau haf a diwydiannol ac wedi cefnogi 18 o raddedigion, y mae llawer ohonynt wedi datblygu o’n cynlluniau lleoliad, i gael swyddi parhaol. 

Unwaith y bydd graddedigion wedi cwblhau eu rhaglen 18 mis, lle byddant yn symud o amgylch y busnes, byddant yn symud i swyddi allweddol ac yn cael eu hannog i barhau ar lwybr fydd yn arwain at gyflogaeth mewn sefydliad proffesiynol perthnasol. Ar hyn o bryd, mae gennym ni chwe myfyriwr graddedig yn symud i swyddi hirdymor ar draws ein sefydliad.

Rydyn ni wrthi’n cynnal ein hadolygiad blynyddol o’n gofynion ar gyfer myfyrwyr israddedig, graddedigion a graddedigion meistr. Bydd rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i ddod ar gael yn y misoedd nesaf. 

Lleoliadau Diwydiannol ac Interniaethau

Ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd, gallwn gefnogi nifer fach o leoliadau diwydiannol ac interniaethau bob blwyddyn. Fel arfer, bydd interniaethau’r haf yn para 8-12 wythnos a lleoliadau diwydiannol yn para 8-12 mis.

Cysylltwch â’n tîm gyrfaoedd yn careers@horizonnuclearpower.com neu ffoniwch linell wybodaeth Radffôn Wylfa Newydd ar 0800 954 9516 os oes angen unrhyw wybodaeth arall arnoch chi am ein Rhaglen Datblygu Graddedigion, ein hinterniaethau neu ein lleoliadau diwydiannol.

.