Cysylltu â Ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Horizon Nuclear Power, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Prif Swyddfa
Sunrise House
1420 Charlton Court
Gloucester Business Park
Gloucester
GL3 4AE

Ffôn: 01242 508508
E-bost: info@horizonnuclearpower.com

Hoffech chi siarad ag aelod o dîm y wasg?

Ffoniwch ni ar 01242 507700

Neu anfonwch e-bost at un r tîm:
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com

Oes gennych chi ymholiad n ymwneud r gadwyn cyflenwi?
E-bost:suppliers@Horizonnuclearpower.com 

Oes gennych chi ymholiad n â gyrfaoedd?
E-bostiwchCareers@Horizonnuclearpower.com

Ydych chi am gysylltu â ni ynghylch un n safleoedd?

Wylfa Newydd
Rhadffôn 0800 954 9516
E-bost: ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Oldbury
Rhadffôn 0800 130 3125
E-bost: oldburyenquiries@horizonnuclearpower.com
 


Mae Horizon Nuclear Power Limited yn gwmni sydd i gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Rhif 6660388.