Gyrfaoedd

Mae dros 60,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant niwclear yn y DU ar hyn o bryd. Mae swyddi yn y sector hwn yn aml yn rhai tymor hir, sy’n gofyn am sgiliau arbenigol ac sy’n rhoi llawer o foddhad. Ar gyfer ein cynlluniau buddsoddi mawr ar ein safle Wylfa Newydd ym Môn a’n safle Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw bydd angen ystodeang iawn o sgiliau niwclear, peirianyddol, adeiladu a threfniadol arnom, a recriwtio yw ein blaenoriaeth yn awr wrth i ni baratoi’r cwmni ar gyfer adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer.


 
Cyfleoedd gwaith
Ar ôl cymeradwyo ein prosiectau ar gyfer gorsafoedd pŵer newydd ar safle Wylfa Newydd ac ar safle Oldbury-on-Severn, rydym yn disgwyl creu hyd at 850 o swyddi parhaol ym mhob gorsaf a gweithlu adeiladu o ryw 4,000 o weithwyr y rhan fwyaf o’r amser, gyda rhwng 8,000 a 10,000 o weithwyr yn ystod y cyfnodau prysuraf ym mhob gorsaf.
 
Bydd angen arbenigwyr niwclear arnom mewn diogelwch, trwyddedu, radioleg a dylunio. Bydd angen peirianwyr i  ddatblygu’r prosiect a’r safle arnom hefyd yn ogystal â gweithwyr adeiladu, gwasanaethau cymorth a staff cyswllt lleol.

Chwiliwch drwy'n swyddi gwag

Sgiliau sydd eu hangen
 I fanteisio ar y cyfleoedd hyn mae’n hanfodol bod y sylfaen sgiliau gennym yn y DU ac yn ardal ein safleoedd. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i ni weithio â diwydiant, y Llywodraeth a sefydliadau addysgol i ddatblygu’r sgiliau technegol angenrheidiol ac i gefnogi cynlluniau dysgu.

Mae Horizon yn datblygu strategaeth ar lefel leol a chenedlaethol i sicrhau y bydd cronfa o weithwyr medrus ar gael ar gyfer ein prosiectau yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu. Bydd Hitachi Nuclear Energy Europe a’n cyflenwyr Haen 1 eraill yn chwarae rhan bwysig i ddatblygu’r strategaeth hon ymhellach a’i chyflwyno’n lleol.

Os hoffech chi ddilyn gyrfa yn y diwydiant niwclear mae digonedd o adnoddau ar gael i’ch helpu i ddewis y pynciau, y cyrsiau neu’r hyfforddiant cywir i’ch galluogi i gymryd rhan. Am bopeth sydd ei angen i chi wybod am sgiliau a hyfforddiant, ewch i’n tudalen Dolenni Defnyddiol.

 

Rydym yn disgwyl y byddwn yn creu tua 1,000 o swyddi parhaol ym mhob safle.
 
Mae’r diwydiant niwclear sifil yn cyflogi dros 60,000 o bobl â sgiliau arbenigol iawn.